md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
NOTA DE INFORMARE privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări

Приложение № 2
к Положению об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, а также выплат в пользу физических лиц,не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы

NOTĂ DE INFORMARE

privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît
salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

ИНФОРМАЦИЯ
о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из
источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Codul fiscal
Фискальный код
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
  Perioada fiscală
Налоговый период
A/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)