md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 11 la ordinul IFPS nr. ___ din ____
Приложение № 11 к приказу ГГНИ № ___ от ___
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Autoritatea abiliată
Agentul economic abiliat să
exploateze sectoare ale drumurilor

Уполномоченный орган
Хозяйствующий субъект в ведении которого
находится эксплуатируемый участок дороги
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TAPM-07

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Informaţia

privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare
Информация

по сбору за пользование охранной зоной автомобильных дорог за чертой населенного пункта для размещения наружной рекламы
Nr. d / o
№ п / п
Subiecţii impunerii
Субъекты налогообложения
Taxa calculată (lei)
Исчисленный сбор (лей)
Taxa achitată (lei) Уплаченный сбор (лей)
Codul fiscal
Фискальный код
Denemirea
Наименование
1 2 3 4 5
Total/ Всего
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 4 / Всего гр. 4
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9