md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Informatia privind sumele calculate si achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele a caror masa totala, sarcina masica pe axa sau ale caror dimensiuni depasesc limitele admise
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 9 la ordinul IFPS nr. ____ din______
Приложение № 9 к приказу ГГНИ №____от ____
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TDLMS-09

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Informaţia

privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art.352 alin.(5) al CF
Информация
по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями общая масса, весовые нагрузки на ось или габариты которых превышают допустимые лимиты, исчисленному в соответствии с частью (5) ст. 352 НК
Nr. d/o
№ п/п
Codul fiscal/IDNO al subiectului impunerii
Фискальный код/ИДНО субьекта налогообложения
Denumirea/numele subiectului impunerii
Наименование/Фамилия субьекта налогообложения
Data calculării taxei
Дата исчисления сбора
Numărul procesului verbal
Номер протокола
Taxa calculată în conformitate cu art.352 alin.(5) al CF (lei)
Сбор, исчисленный в соответствии с ч.(5) ст.352 НК (лей)
1 2 3 4 5 6
TOTAL / ИТОГО
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 4/ Всего гр. 4
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9