md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaraţia privind accizele
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 2
La Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din incaperea de acciz
Aprobat prin Hotarirea Guverului nr. 843 din 18.12.2009
Serviciul Fiscal de Stat

Declaratia privind accizele

Декларация об акцизах
Pentru perioada fiscala
за налоговый период
L/

Denumirea subiectului impunerii
(название субъекта налогообложения)
Adresa juridica (domiciliul) deplina a locului
principal de desfasurare a activitatii economice

(полный юридический адрес (место жительства)
основного места осуществления экономической деятельности)
Codul fiscal
(фискальный код)
  Nr. de inregistrare a Certificatului de acciz
(№ регистрации акцизного сертификата)
Serviciul fiscal de stat pe mun. (raionul)
ГНИ по мун. (району)
Data prezentarii
дата представления

Forma ACZ 09

Pentru uz intern SF
Для внутреннего пользования НС
I. Volumul impozabil

Облагаемый оборот
Nr. d/o
№ п/п
Denumirea marfii accizate expediate
(transportale)
Наименование вывезенных
(отгруженных) подакцизных товаров
Pozitia tarifara
Тарифная позиция
Codul clasificatiei veniturilor bugetare
Код классификации доходов бюджета
Baza impozabila
Налогооблогаемая база
Cota accizului
Ставка акциза
Suma acciz. calculate
Сумма начисленного акциза
Suma acciz. achit. in limita cantitatii folosite, care urmeaza a fi trecuta la cont sau restituita
Сумма упланенного акциза в пределах используемого количества, подлежащего зачету или возмещению
Total destinat virarii in buget (col. 8 - col. 9)
Всего к уплате в бюджет (кол.8 - кол. 9)
Volumul in expresie naturala
Объем в натуральном выражении
Valoarea fara TVA si accize
Стоимость без НДС и акциза
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Suma de control
Контрольная сумма