md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe axa sau ale caror dimensiuni depasesc limitele admise
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr.3  la ordinul IFPS  nr. 274  din 07  martie 2013/ 
Приложение № 3  к приказу ГГНИ  № 274 от  07  марта  2013
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TDL-13

Pentru menţiunea IFS / 
Для отметок ГНИ
Darea de seamă


privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe
axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise


Numărul de autorizaţii primite
Количество полученных разрешений
Suma taxei către plată, (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2
Suma de control / Контрольная сумма
 col. 3 /  кол. 3
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9