md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 2
la ordinul IFPS nr. 34 din 21 februarie 2005
Приложение № 2
к приказу ГГНИ № 34 от 21 февраля 2005 г.
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код местности
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma BIJ-1

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
CALCULUL
impozitului pe bunurile imobiliare

РАСЧЕТ налога на недвижимое имущество
Nr.d/o
№ п/п
Indicatorii
Показатели
Suma (lei)
Сумма (лей)
1 3 3
1 Valoarea medie de bilanţ a clădirilor şi construcţiilor
Средняя балансовая стоимость недвижимого имущества
2 Suma impozitului calculată
Сумма исчисленного налога
3 Suma înlesnirilor acordate, total, conform anexei nr. 2
Сумма предоставленных льгот, всего, согласно приложению № 2
4 Suma impozitului calculată pentru perioada precedentă
Сумма исчисленного налога за предыдущий период
5 Suma impozitului către plată (rînd. 2 - rînd. 3 - rînd. 4)
Сумма налога к уплате (стр. 2 - стр. 3 - стр. 4)
Suma de control - Se indică suma rînd. 5 col. 3
Контрольная сумма - Указывается сумма 5 стр. гр. 3
Ne asumăm responsabilitatea, prevăzută de legislaţia în vigoare, pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотреннуюдействующим законодательством за предоставление ложной и недостовернойинформации.
Anexa nr.1 la calcul
Приложение №1 к расчету
Informaţia privind sumele calculate a impozitului pe subdiviziunile îmtreprinderii
Информация о начисленных суммах налога по подразделениям предприятия
Nr.d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
CUATM
Код местности
Suma calculată a impozitului (lei)
Сумма исчисленного налога
(лей)
Suma înlesnirilor acordate (lei)
Сумма предоставленных льгот
Suma impozitului calculată pentru perioada precedentă (lei)
Сумма исчисленного налога за предыдущий период (лей)
Suma impozitului către plată (lei)
Сумма налога к уплате (лей)
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL / Всего
Anexa nr. 2 la calcul
Приложение № 2 к расчету
Informaţia privind suma înlesnirilor pentru contribuabilul care dispune de subdiviziuni
Информация о сумме льгот для налогоплательщика, который имеет подразделения
Nr.d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
CUATM
Код местности
Cod înlesnirii
Код льготы
Valoarea de bilanţ a bunurilor scutite de impozit
Балансовая стоимость льготируемого имущества
Suma înlesnirilor acordate
Сумма предоставленных льгот
1 2 3 4 5 6