md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seama privind calcularea contributiei in fondul viei si vinului
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr 1
 la Ordinul IFPS nr. 429 din 16.04.2013
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Adresa
Адрес
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării 
Дата представления

Forma CFV

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
DAREA DE SEAMĂ
PRIVIND CALCULAREA CONTRIBUȚIEI OBLIGATORII
ÎN FONDUL VIEI ȘI VINULUI

Отчет по начислению обязательных взносов в Фондвинограда и вина
Pentru perioada F/
За период
№ Crt. Denumirea obiectelor contribuției 
Наименование обьектов взносов
Unitate de măsură
Единица измерения
Volumul de producție comercializat
Обьем реализованной продукции
Mărimea contribuției
Размер взноса
Suma contribuţiei destinată virării la contul trezorerial al Oficiului Fondului,(lei)
Сумма взносов подлежащая к уплате на казначейский счет Бюро Фондa,(лей)
1 2 3 4 5 6
1. Viţă altoită comercializată, destinată fabricării produselor vitivinicole.
Реализованный привитой саженец для производства винограда
unitate/единица 0,12
lei /unit.
лей /тонна
2. Struguri procurați, destinaţi vinificării. Приобретенный виноград, предназначенный для переработки tonă/тонна 30,0
lei /tonă.
лей /тонна
3. Vin sau băutură pe bază de vin comercializat. Реализованное вино или напитков на основе вина litru/литр 0,1
lei /l.
лей /л.
4. Produs obţinut pe bază de vin, cu concentraţia alcoolică de cel puţin 25% vol. comercializat. Продукция, полученная на основе вина, с объемной долей спирта не менее 25 процентов litru/литр 1,6
lei /l./alc.absolut
лей /л./абсо.алког.
5 Total spre achitare
Всего к уплате
X X X
Noi declarăm, că informaţia prezentată este completă şi veridică.
Заявляем, что представленная информация является полной и достоверной.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9