md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 8 la ordinul IFPS nr. ___ din ___
Приложение № 8 к приказу ГГНИ № ___ от ___
Codul fiscal al autorităţii abiliate
Фискальный код уполномоченного органа
Denumirea autorităţii abiliate
Наименование уполномоченного органа
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TANM-07

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

Информация по сбору за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова
Obiecte impunerii
Объекты налогообложения
Numărul de autovehicole Количество автомобилей Taxa calculată (lei)
Исчисленный сбор (лей)
Taxa achitată (lei)
Уплаченный сбор (лей)
pentru intrarea în ţară
за въезд в страну
pentru tranzitarea ţării
за транзит
pentru intrarea în ţară
за въезд в страну
pentru tranzitarea ţării
за транзит
1 2 3 4 5 6
Autovehicule neînmatriculate în Republica Moldoova
Автомобили, не зарегистрированные в Республике Молдова
Suma de control / Контрольная сумма
col. 3 + col. 4 / гр. 3 + гр. 4
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9