md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Dare de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 2 la ordinul IFPS nr. 168 din 02 iunie 2008
Приложение № 2 к приказу ГГНИ №168 от 02 июня 2008
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma DIS-08

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Dare de seamă

privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat

ОТЧЕТ

об отчислениях от прибыли государственных предприятий
Data primirii deciziei de repartizare a profitului net
Дата принятия решения о распределении чистой прибыли
Nr. d/o
№ п/п
Denumirea indicatorilor
Наименование показателей
Indicatorii
Показатели
1 2 3
1. Profitul net
Чистая прибыль
2. Mărimea defalcărilor din profitul net repartizat conform art. 13 alin. (2) al Legii nr. 146-III din 16.06.1994, la:
Величина отчислений от чистой прибыли, распределенная согласно статье 13 абз. (2) Закона № 146-XII от 16.06.1994, на:
2.1 -acoperierea pierdilor anilor precendenţi;
-покрытие убытков прошлых лет;
2.2 -formarea capitalului de rezervă;
-формирование резервного капитала;
2.3 -formarea rezervei pentru dezvoltarea producţiei;
-формирование резерва для развития производства;
2.4 -defalcări în bugetul de stat;
-отчисления в государственный бюджет;
2.5 -alte scopuri
-иные цели
3. Suma profitului net aferentă bugetului de stat (rînd. 1 x rînd. 2.4 : 100)
Сумма отчисленний от чистой прибыли в государственный бюджет (стр. 1 x стр. 2.4 : 100)
Suma de control suma rînd. 3
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9