md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EFECTUAREA EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 3 la ordinul IFPS
Приложение № 3 к приказу ГГНИ
nr. / № 22
din / от 03 februarie 2006
Codul fiscal al autorităţii abiliate
Фискальный код уполномоченного органа
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TEG 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EFECTUAREA EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Отчет по сбору за геологическую разведку полезных ископаемых
Nr. d/o
№ п/п
Data începerii lucrărilor de explorări geologice
Дата начала ведения работ по геологической разведке
Valoarea contractuală de deviz a lucrărilor pentru efectuarea explorărilor geologice (lei)
Договорная (сметная) стоимость работ по геологической разведке полезных ископаемых (лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma către plată (lei) (col.3 х col.4)
Сумма к уплате (лей) (гр.3 х гр.4)
1 2 3 4 5
Total/ Всего
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 5/ Всего гр. 5

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EFECTUAREA EXPLORĂRILOR GEOLOGICE (TEG 06) ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору за геологическую разведку полезных ископаемых (TEG 06) о суммах, исчисленных по подразделениям налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Data începerii lucrărilor de explorări geologice
Дата начала ведения работ по геологической разведке
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4 5
Total/ Всего
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9