md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seama pe taxa de la posesorii unitatilor de transport
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 7 la ordinul IFPS
Приложение № 7 к приказу ГГНИ

nr. /№ 175
din / от "28" martie 2012
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код местности
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma TPUT-12

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
Darea de seamă pentru taxa de la posesorii unităţilor de transport
Отчет по сбору с владельцев транспортных средств

Numărul unităţilor de transport
Количество транспортных единиц
Suma taxei calculate (lei)
Исчисленая сумма сбора (лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма предоставленных налоговых льгот (лей)
Suma către plată(lei) (col.2- col.3)
Сумма к уплате (лей) (кол.2-кол.3)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5
Suma de control  / Контрольная сумма
suma taxei din rînd. "total" al col.5 (сумма сбора из стр. "всего" 5 кол)

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PENTRU TAXA DE LA POSESORII UNITĂŢILOR DE TRANSPORT (FORMA TPUT 12)
ÎN PARTEA CE ŢINE DE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNELE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору с владельцев транспортных средств(Форма TPUT 12) по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei calculate (lei)
Исчисленная сумма сбора (лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма предоставленных налоговых льгот (лей)
Suma către plata (lei)
Сумма к уплате (лей)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6 7
Total/Всего
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9