md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 10 la ordinul IFPS nr.___ din_____________
Приложение № 10 к приказу ГГНИ № ____ от ________
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Inspectoratul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma TFD-07
Форма TFD-07

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Darea de seamă
privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate în Republica Moldova

Отчет
по сбору за пользование автомобильными дорогами
автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова
Nr. d/o
№ п/п
Obiectul impunerii
Объект налогообложения
Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Numărul mijloacelor de transport
Количество транспортных средств
Suma taxei calculată (lei) (col.3 x col.4)
Исчисленная сумма сбора (лей) (кол.3 х кол.4)
Scutiri
Освобождения
Suma taxei către plată (lei) (col.5-col.7)
Сумма сбора к уплате (лей) (кол.5-кол.7)
Numărul mijloacelor de transport scutite de taxă
Количество транспортных средств, освобожденных от налога
Suma scutirilor (lei) (col.3 x col.6)
Сумма освобождений (лей) (кол.3 х кол.6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Total / Всего
Suma de control / Контрольная сумма
total col. 8
всего по гр. 8
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9