md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Dare de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 la ordinul IFPS nr.274
din 07 martie 2013
Приложение № 1 к приказу ГГНИ № 274
от 07 марта 2013
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localității (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma TFD-19

Pentru mentiunea IFS
Для отметок ГНИ
Darea de seamă
privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate in Republica Moldova

Отчет
по сбору за пользование автомобильными дорогами
автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова
Nr. d/o
№ п/п
Obiectul impunerii
Объект налогообложения
Cota taxei (lei pentru o unitate de impunere)
Ставка сбора (лей за единицу налообложения)
Numărul autovehiculelor Suma taxei calculată (lei) (col.3 * (col.5 + col.6)) Scutiri Suma taxei către plată (lei) (col.8 - col.10)
Total aflate în posesie (col.5 + col.6 + col.7) inclusiv:
utilizate în activitate: Rebutate, neexploatate provizoriu, scoase din circulație, sau cele radiate din evidența organelor abilitate cu ținerea evidenței autovehiculelor Numărul mijloacelor de transport scutite de plata taxi Suma scutirilor (lei) (col.3 * col.9):
care aparțin cu drept de proprietate care aparțin cu drept de uzufruct, uz, locațiune, leasing, procură, gaj ș.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total / Всего

* Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului. /Количество мест определяется без учёта водителя
Suma de control / Контрольная сумма
total col. 8
всего по гр. 8
Ne asumăm raspunderea prevăzută de legislație în caz de prezentare de date și informații false sau eronate. 
Несем ответственность, предусмотренную законодательством, в случае представления ложной и недостоверной информации.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9