md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seama pentru taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei)
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 la ordinul IFPS
Приложение № 1 к приказу ГГНИ

nr. /№ 177
din / от "23" martie 2012
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код местности
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TPP-12

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
Darea de seamă
PENTRU TAXA DE PLASARE ( AMPLASARE) A PUBLICITĂŢII (RECLAMEI)
Отчет по сбору за размещение рекламы

Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor conematografice, video, prin reţele telefonice, telegrafice, telex, prin mijlaoce de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor, precum şi a publicităţii exterioare)(lei)
Доход от продаж услуг по размещению и/или распространению рекламы через кино и видеообслуживание, телефонные,телеграфные и телексные линии, посредством транспортных средств, при помощи других средств(кроме телевидение, интернета, радио, периодической печати, иной печатной продукции, а также средств наружной рекламы)(лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma taxei calculate (lei)(col.1 x col.2)
Исчисленная сумма сбора (лей)(гр.1 х гр.2)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма предоставленных налоговых льгот (лей)
Suma către plată(lei) (col.3- col.4)
Сумма к уплате (лей) (кол.3-кол.4)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6
Suma de control  / Контрольная сумма
suma taxei din rînd. "total" al col.6 (сумма сбора из стр. "всего" 6 кол)

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PENTRU TAXA DE PLASARE (AMPLASARE) A PUBLICITĂŢII (RECLAMEI) (TPP 12)
ÎN PARTEA CE ŢINE DE SUMECALCULATE PE SUBDIVIZIUNELE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору за размещение рекламы по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei calculate (lei)
Исчисленная сумма сбора (лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма предоставленных налоговых льгот (лей)
Suma către plata (lei)
Сумма к уплате (лей)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6 7
Total/Всего
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9